• Zorg

  • Onthaalouders (gezinsopvang)


 

 

In de module ‘kennsimaken met en werken in de gezinsopvang’ maak je kennis met de vele aspecten van de job van kinderbegeleider in de gezinsopvang. Bij elk aspect ga je na wat dit betekent voor jou in jouw situatie. Op basis van duidelijke informatie over de job en een kritische zelfreflectie kan je tot een doordachte keuze komen en je goed voorbereiden op je start als onthaalouder.

MODELTRAJECT

De module ‘Kennismaken met en werken in de gezinsopvang’ is opgebouwd uit 7 lesdagen.

De module 'Werken in de gezinsopvang' omvat 4 lesdagen.

Afhankelijk van de start volg je les op dinsdag, op vrijdag of op zaterdag, telkens van 09.00 u. tot 16.00 u.

Je bent verplicht aanwezig te zijn tijdens de contactmomenten. De module wordt tweemaal per schooljaar aangeboden.

Na overleg met de trajectbegeleider is het ook mogelijk om modules te combineren.

NIVEAU

Geen voorkennis vereist.

 

 

 

CERTIFICAAT / DIPLOMA

Je behaalt een deelcertificaat van de gevolgde module:

  • ‘Kennismaken met en werken in de gezinsopvang’
  • 'Werken in de gezinsopvang'

Deze deelcertifcaten situeren zich op het niveau van het secundair volwassenonderwijs en zijn erkend door de Vlaamse Gemeenschap.

Na het volgen van de module ‘Kennismaken met en Werken in de Gezinsopvang’ (40 uren) behaal je ook het attest levensreddend handelen.

TEWERKSTELLING

Deze deelcertificaten zijn eveneens erkend door Kind en Gezin.

Zowel met het deelcertificaat ‘kennismaken met en werken in de gezinsopvang’ als met het deelcertificaat 'werken in de gezinsopvang' kan je starten als onthaalouder.

 

 

 

INSTAPVOORWAARDEN

  • Om te kunnen starten met de module ‘Kennismaken met en werken in de gezinsopvang’ moet je 18 jaar of ouder zijn en deelnemen aan de infosessie.

De precieze data van onze infosessie vind je in de rubriek "infosessie". Je kan de module starten in november of in april. De plaatsen zijn beperkt, meld je dus tijdig aan voor de infosessie!

 

 

 

DUUR VAN DE MODULE

Duur module 'Kennismaken met en werken in de gezinsopvang': 7 weken à rato van 1 lesdag per week.

​Duur module 'Werken in de gezinsopvang': 4 lesdagen verspreid over 7 weken.

 

LESPLAATS

Je volgt les op campus Merode.

RECHT OP

  • Educatief verlof: Ja
  • Opleidingscheques: Ja          

Voor meer info zie de rubriek Vragen.

(ONLINE) INSCHRIJVEN

Inschrijven is pas mogelijk na een positief advies op de infosessie. De precieze data van onze infosessie vind je in de rubriek "infosessie". Je meldt je aan door jouw contactgegevens en de datum van jouw keuze door te sturen via een mailtje naar [email protected]. Je ontvangt een bevestiging van jouw inschrijving voor de infosessie via mail. 

KOSTPRIJS

Je betaalt € 1,50 per lestijd, met een maximum van € 300 per semester. Onder bepaalde voorwaarden kan je van een (gedeeltelijke) vrijstelling van het inschrijvingsgeld genieten. (Zie in de rubriek "Vragen": vrijstelling van inschrijvingsgeld). Naast het inschrijvingsgeld betaal je nog € 10 cursusgeld per gevolgde module en € 5 voor het gebruik van het elektronisch leerplatform per schooljaar.