• Nederlands - Specifiek aanbod

  • Rijbewijs voor anderstaligen


 

 

Deze module richt zich op anderstaligen die zich willen voorbereiden op het theorisch gedeeltje van het rijexamen. We bekijken vooral de woordenschat die in verkeersstiuaties gebruikt wordt en oefenen je lees- en luistervaardigheid aan de hand van authentieke dia's. Op die manier krijg je meer grip op de specifieke terminologie. Zo ga je je beter kunnen voorbereiden op het eigenlijke examen.

 

NIVEAU

Je hebt het certificaat van Richtgraad 1 behaald.

 

 

 

CERTIFICAAT / DIPLOMA

Tot een diploma of certificaat leidt deze module niet. Ze helpt jou wel om je voor te bereiden op je theoretisch rijexamen en je slaagkansen daarvoor te verhogen.

 

 

 

INSTAPVOORWAARDEN

Wie RG 1 (1.1 en 1.2) heeft afgerond, kan deelnemen.

 

 

DUUR VAN DE OPLEIDING

De module bestaat uit 60 lestijden. 
Overdag volg je 2 lesmomenten van 3 u.
's Avonds volg je 1 lesavond van 3 u.

LESPLAATS

De lessen gaan door op campus Merode.

KOSTPRIJS

Het inschrijvingsgeld bedraagt € 36 (€ 0,60 per lestijd). Voor inburgeraars is de inschrijving gratis.
Onder bepaalde voorwaarden geniet je een gedeeltelijke vrijstelling. Bij inschrijving wordt ook een bijdrage voor kopieën en het gebruik van het leerplatform verrekend (+/- € 10)

ON-LINE INSCHRIJVEN?

Online inschrijven is voor deze opleiding niet mogelijk. Je kan je aanmelden op het secretariaat van Campus Merode.

 

PROGRAMMATIE