• Nederlands - Specifiek aanbod

  • Duidelijk en Correct spreken


 

 

Deze module bestaat uit twee deelmodules, waarin je enerzijds aan je uitspraak werkt en anderzijds, via mondelinge oefeningen, focust op correcte zinsstructuren. Op die manier leer je je beter uitdrukken en zal je dagdagelijkse conversaties makkelijker kunnen volgen. 

 

NIVEAU

Deze module situeert zich op RG 1.

 

 

 

CERTIFICAAT / DIPLOMA

Je ontvangt een deelcertificaatsupplement.

TEWERKSTELLING

Dankzij deze lessen krijg je het Nederlands sneller onder de knie. Wie zich duidelijk en correct kan uitdrukken, verhoogt zijn kansen op de arbeidsmarkt.

VERVOLGMOGELIJKHEDEN

Wij raden onze cursisten uit RG 1.1 en 1.2 ten stelligste aan om deze module te volgen. Ze biedt heel wat bijkomende oefenkansen, zodat je al snel veel duidelijker en correcter Nederlands zal spreken. Het doorstromen naar de hogere richtgraden gaat ook vlotter verlopen.

 

 

 

INSTAPVOORWAARDEN

Voor RG 1.1 is geen voorkennis vereist. Op niveau 1.2 kan je een attest van RG 1.1 voorleggen.
Om in te schrijven, hoef je geen cursist op CVO TSM te zijn, je registratie bij het Agentschap Integratie en Inburgering is wel in orde.

  

 

 

DUUR VAN DE OPLEIDING

Je volgt zowel in RG 1.1 als in RG 1.2 gedurende 5 weken les op woensdagvoormiddag van 09.00 u. tot 12.30 u.
Deze module start telkens gelijktijdig op met RG 1.1 en 1.2 uit je normale traject.

LESPLAATS

De lessen gaan door op campus Merode.

(ONLINE) INSCHRIJVEN

Online inschrijven is voor deze opleiding niet mogelijk. Je kan je aanmelden op één van onze secretariaten.

KOSTPRIJS

Het inschrijvingsgeld bedraagt € 0,60 per lestijd. Voor inburgeraars is de inschrijving gratis.
Onder bepaalde voorwaarden geniet je een gedeeltelijke vrijstelling. 

PROGRAMMATIE