• Techniek

  • Meubelmaker


 

 

In deze opleiding leer je je werkzaamheden en grondstoffen zorgvuldig voor te bereiden. Je leert kasten, tafels, stoelen, karkassen voor zitmeubelen, bureaus, bedden, … in massief hout en/of plaatmateriaal te vervaardigen aan de hand van een werkopdracht, door het in- en omstellen van machines, bewerken, vergaren, afwerken, afmonteren van onderdelen en het verpakken van meubels.

STRUCTUURSCHEMA

NIVEAU

De opleiding Meubelmaker hoort thuis in het studiegebied HOUT van het secundair volwassenenonderwijs.

BIJKOMENDE INFORMATIE

De opleiding Meubelmaker omvat in totaal 600 Lt (lestijden) en bestaat uit 5 modules: 

Werkvoorbereiding houtbewerking
In deze module leert de cursist de basiscompetenties voor het organiseren en plannen van de werkzaamheden houtbewerking. Er wordt hierbij ook aandacht besteed aan de controle, transport en opslag van de grondstoffen en materialen. (40 Lt)

Machinale houtbewerking
In deze module komen de basiscompetenties aan bod voor het uitvoeren van houtbewerking met houtbewerkingsmachines. Het instellen en het veilig gebruiken van deze machines zijn hier essentieel. Ook manuele houtbewerking door middel van het hanteren van manueel gereedschap, handgedreven houtbewerkingsmachines en de bijhorende technieken komen aan bod in deze module. Daarnaast leert de cursist in deze module het samenstellen van een constructie met houten elementen. (120 Lt)

Vervaardiging interieurelementen plaatmateriaal
De cursist leert enkelvoudige vrijstaande interieurelementen vervaardigen zoals een bureauelement, dressoir, schoenkast, tafel … Hierbij wordt vertrokken vanuit een vrijstaand element dat niet in relatie staat met andere delen of gehelen. Deze elementen worden overwegend vervaardigd uit plaatmateriaal. De nadruk wordt gelegd op het vervaardigen, het samenstellen en het afwerken van het element. De cursist leert hierbij zijn eigen werkzaamheden te plannen, en een logische werkvolgorde aan te houden. Er wordt veel aandacht geschonken aan de veiligheid, gezondheid, hygiëne, transport en opslag van goederen alsook het welzijn en de kwaliteit. (120 Lt)

Vervaardiging tafels, zitmeubelen en bedden
In deze module leert de cursist tafels, zitmeubelen en bedden te vervaardigen. Hierbij staan de specifieke ergonomie en de verhouding van het meubel centraal. Deze elementen kunnen worden vervaardigd uit massief hout of een combinatie van massief en plaatmateriaal. De eigenschappen van de verschillende materialen en houtsoorten worden in functie van hun doel hierbij besproken. (160 Lt)

Vervaardiging kasten en bureaus
In deze module leert de cursist vrijstaande elementen zoals kasten en bureaus vervaardigen. Bij het vervaardigen van kasten en bureaus staan ergonomie en verhouding van het meubel en de persoon centraal. Deze elementen kunnen worden vervaardigd uit massief hout of een combinatie van massief en plaatmateriaal. De eigenschappen van de verschillende materialen en houtsoorten worden hierbij besproken. (160 Lt)

 

 

CERTIFICAAT / DIPLOMA

Voor elke module die je succesvol hebt gevolgd, krijg je een deelcertificaat. Wanneer je bent geslaagd voor alle modules, behaal je het certificaat Meubelmaker. Als je reeds een diploma secundair onderwijs hebt behaald of je hebt een Aanvullende Algemene Vorming (AAV) gevolgd in het volwassenenonderwijs, dan behaal je een diploma Meubelmaker.

DIPLOMA SECUNDAIR?

VERVOLGMOGELIJKHEDEN

Als uitbreiding kan je de modules uit de opleiding "Meubels stofferen" volgen.

 

 

INSTAPVOORWAARDEN

Je kan starten in deze module vanaf 16 jaar en ouder. Er is geen diploma of specifieke voorkennis vereist.

De modules “Werkvoorbereiding houtbewerking” en “Machinale houtbewerking” zijn instapvrije modules.

De modules “Werkvoorbereiding houtbewerking” en “Machinale houtbewerking” zijn de instapvoorwaarde voor het volgen van de modules “Vervaardiging interieurelementen plaatmateriaal”, “Vervaardiging tafels, zitmeubelen en bedden” en “Vervaardiging kasten en bureaus”. 

 

 

DUUR VAN DE OPLEIDING

Met één lesmoment  per week tijdens het eerste jaar en drie lesmomenten per week tijdens het tweede jaar, kan je de opleiding afronden in twee jaar.

LESPLAATS

Je kan de lessen volgen op campus Jef Denyn.

RECHT OP

  • Vlaams opleidingsverlof: Ja
  • Opleidingscheques: Ja 

Voor meer info zie de rubriek Vragen.

(ONLINE) INSCHRIJVEN

Inschrijven kan op het secretariaat. Online inschrijven is mogelijk vanaf 1 juli. Wens je meer informatie of heb je specifieke vragen? Kom langs op het secretariaat op campus Jef Denyn.

KOSTPRIJS

Je betaalt €1,50 per lestijd, met een maximum van € 300 per semester en per opleiding. Onder bepaalde voorwaarden kan je van een (gedeeltelijke) vrijstelling van het inschrijvingsgeld genieten (zie rubriek Vragen: vrijstelling van inschrijvingsgeld). Naast het inschrijvingsgeld betaal je nog een bijdrage voor materialen en nog € 5 voor het gebruik van het elektronisch leerplatform per schooljaar.

PROGRAMMATIE

 

Vervaardiging interieurelementen plaatmateriaal (MaAv)

Inschrijvingsgeld: 
180,00 €
Kost module: 
25,00 €
Lesplaats: 
Campus Jef Denyn
Lesmoment: 
Maandag - Avond
Begindatum: 
09/09/2019
Einddatum: 
08/06/2020

Vervaardiging kasten en bureaus (WoAv)

Inschrijvingsgeld: 
240,00 €
Kost module: 
30,00 €
Lesplaats: 
Campus Jef Denyn
Lesmoment: 
Woensdag - Avond
Begindatum: 
11/09/2019
Einddatum: 
10/06/2020

Vervaardiging tafels, zitmeubelen en bedden (DoAv)

Inschrijvingsgeld: 
240,00 €
Kost module: 
30,00 €
Lesplaats: 
Campus Jef Denyn
Lesmoment: 
Donderdag - Avond
Begindatum: 
12/09/2019
Einddatum: 
11/06/2020