• Computer & Media

  • Grafische vormgeving (Illustrator)


 

 

Adobe Illustrator is een computerprogramma dat door grafisch ontwerpers, DTP'ers, illustratoren en technisch tekenaars wordt gebruikt voor het maken van vectorafbeeldingen. Het kan worden beschouwd als tussenvorm tussen beeldbewerkingsprogramma's en CAD-programma's. In deze basiscursus richten we onze aandacht voornamelijk op de computer als ontwerp en tekengereedschap. Door middel van praktische oefeningen en opdrachten leer je de basistechnieken in Illustrator. Begrippen als pixels, vectoren en resoluties komen uitgebreid aan de orde. Je leert onder andere tekenen met vectoren en hoe je afbeeldingen vrijstaand kunt maken en op kleur bewerken.

NIVEAU

De module 'Grafische vormgeving'' uit de beroepsopleiding '”DTP-Operator” hoort thuis in het studiegebied “Printmedia”. Alle modules worden ingedeeld als onderwijs van de derde graad van het technisch secundair onderwijs.

BIJKOMENDE INFORMATIE

Met het programma kunnen diverse uitingen ontworpen worden, zoals:

  • Illustratieve tekeningen, bijvoorbeeld cartoons
  • Technische tekeningen, bijvoorbeeld doorsnedes van machines, maar ook een logo of letterontwerp
  • Grafische producten, bijvoorbeeld een of meer pagina's van een brochure of een poster.

 

 

 

CERTIFICAAT / DIPLOMA

Na het slagen voor deze modules, ontvang je de deelcertificaten van Grafische vormgeving 1 en 2.

VERVOLGMOGELIJKHEDEN

Deze opleiding kan een perfecte aanvulling of combinatie zijn met de opleidingen indesign, fotobewerking en digitale fotografie. 

 

 

INSTAPVOORWAARDEN

Je kan starten in deze opleiding vanaf minimum 16 jaar en ouder. 

Er is geen voorkennis vereist.

 

 

DUUR VAN DE OPLEIDING

Deze cursus heeft een duur van 120 lestijden (2 X 60).

Je volgt één lesmoment per week: 's avonds van 18.30 u. tot 21.30 u.

LESPLAATS

De lessen gaan door op campus Jef Denyn.

(ONLINE) INSCHRIJVEN

Inschrijven kan op het secretariaat. Je online inschrijven kan vanaf 1 juli. Wens je meer informatie, heb je specifieke vragen, ...? Kom langs op het secretariaat op campus Jef Denyn.

RECHT OP

  • Vlaams opleidingsverlof: Ja
  • Opleidingscheques: Ja          

Voor meer info zie de rubriek Vragen.

KOSTPRIJS

Je betaalt € 1,50 per lestijd. Onder bepaalde voorwaarden kan je van een (gedeeltelijke) vrijstelling van het inschrijvingsgeld genieten. (Zie in de rubriek "Vragen": vrijstelling van inschrijvingsgeld). Naast het inschrijvingsgeld betaal je nog € 5 voor het gebruik van het elektronisch leerplatform per schooljaar.

PROGRAMMATIE

Illustrator 1 (Grafische vormgeving 1) (DoAv)

Inschrijvingsgeld: 
90,00 €
Kost module: 
0,00 €
Lesplaats: 
Campus Jef Denyn
Lesmoment: 
Donderdag - Avond
Begindatum: 
12/09/2019
Einddatum: 
23/01/2020

Illustrator 1 (Grafische vormgeving 1) (MaNm)

Inschrijvingsgeld: 
90,00 €
Kost module: 
0,00 €
Lesplaats: 
Campus Jef Denyn
Lesmoment: 
Maandag - Namiddag
Begindatum: 
16/09/2019
Einddatum: 
20/01/2020