• Beroepsopleiding

  • Digitaal drukker


 

 

Je krijgt basisvaardigheden en -technieken aangeleerd met betrekking tot het aanmaken en positioneren van drukklare documenten en het digitaal drukker.
Deze technieken maken gevarieerde, functionele en creatieve ontwerpen in druk mogelijk.
Je leert een digitaal beeldverwerkingsprogramma en automatiseringstechnieken toepassen. 
Je maakt publicaties drukklaar (tekst- en beeldintegratie), past impositie toe (documenten digitaal monteren) en drukt documenten digitaal.

Na de opleiding kan de cursist:

  • een digitaal beeldverwerkingsprogramma toepassen; 
  • automatiseringstechnieken toepassen; 
  • publicaties drukklaar (tekst- en beeldintegratie) maken;
  • impositie toepassen (documenten digitaal monteren);
  • documenten digitaal drukken. 

STRUCTUURSCHEMA

 

 

 

CERTIFICAAT / DIPLOMA

Na elke geslaagde module ontvang je een deelcertificaat. Je behaalt het certificaat 'Digitaal drukker' op het einde van de opleiding (na het met succes volgen van de 9 modules). Heb je al een diploma secundair onderwijs of een certificaat Aanvullende Algemene Vorming, dan behaal je het diploma Digitaal drukker'.

Zowel het certificaat als het diploma situeren zich op het niveau van het secundair volwassenonderwijs en zijn erkend door de Vlaamse Gemeenschap.

DIPLOMA SECUNDAIR?

TEWERKSTELLING

Als digitaal drukker ben je verantwoordelijk voorhet digitaal drukken van elektronisch aangeleverde bestanden. Je staat in voor het druktechnisch voorbereiden en drukken van variabele data. Je verzorgt de communicatie in verband met de technische mogelijkheden en beperkingen van digitaal drukken. Je past procedures en instructies op vlak van kwaliteit, veiligheid en milieu toe en werkt mee aan verbeteringen.

 

 

 

Heb je een grafische achtergrond of ervaring? Ben je handig en praktisch ingesteld en schrikt techniek je niet af? 
Wil je je diploma secundair onderwijs behalen? 
Deze opleiding is bestemd voor iedereen die zich aangetrokken voelt om de kneepjes van het drukken te leren. 

 

INSTAPVOORWAARDEN

Je kan starten in deze opleiding vanaf minimum 16 jaar en ouder. Er is geen diploma of specifieke voorkennis vereist.

 

 

DUUR VAN DE OPLEIDING

Je kan op 2 jaar het certificaat behalen of je kan de modules spreiden over meerdere jaren.

LESPLAATS

Je kan de lessen volgen op campus Jef Denyn.

RECHT OP

  • Vlaams opleidingsverlof: Ja
  • Opleidingscheques: Ja

Voor meer info zie de rubriek Vragen.

(0NLINE) INSCHRIJVEN

Je kan inschrijven op het secretariaat van campus Jef Denyn.
Online inschrijven is mogelijk vanaf 1 juli.

KOSTPRIJS

Je betaalt €1,50 per lestijd, met een maximum van € 300 per semester en per opleiding. Onder bepaalde voorwaarden kan je van een (gedeeltelijke) vrijstelling van het inschrijvingsgeld genieten (zie rubriek Vragen: vrijstelling van inschrijvingsgeld). Naast het inschrijvingsgeld betaal je nog een bijdrage voor het gebruik van het elektronisch leerplatform (éénmalig per schooljaar!).

PROGRAMMATIE

 

Indesign 1 (Digitale tekst- en paginaopmaak 1) (MaAv)_DDR

Inschrijvingsgeld: 
90,00 €
Kost module: 
0,00 €
Lesplaats: 
Campus Jef Denyn
Lesmoment: 
Maandag - Avond
Begindatum: 
09/09/2019
Einddatum: 
02/12/2019

Indesign 2 (Dig. tekst- en paginaopmaak 2) (MaAv)

Inschrijvingsgeld: 
90,00 €
Kost module: 
0,00 €
Lesplaats: 
Campus Jef Denyn
Lesmoment: 
Maandag - Avond
Begindatum: 
09/12/2019
Einddatum: 
09/03/2020

Photoshop 1 (Digitale beeldverwerking 1 (DiAv)_DDR

Inschrijvingsgeld: 
90,00 €
Kost module: 
0,00 €
Lesplaats: 
Campus Jef Denyn
Lesmoment: 
Dinsdag - Avond
Begindatum: 
10/09/2019
Einddatum: 
21/01/2020

Montage en drukvormvervaardiging 1 (WoAv)_DDR

Inschrijvingsgeld: 
90,00 €
Kost module: 
50,00 €
Lesplaats: 
Campus Jef Denyn
Lesmoment: 
Woensdag - Avond
Begindatum: 
11/09/2019
Einddatum: 
22/01/2020

Avondtraject Digitaal Drukker - 1°semester

Inschrijvingsgeld: 
300,00 €
Kost module: 
50,00 €
Lesplaats: 
Campus Jef Denyn
Lesmoment: 
Maandag - Avond
Dinsdag - Avond
Woensdag - Avond
Begindatum: 
09/09/2019
Einddatum: 
22/01/2020