• Zorg

  • Begeleider in de kinderopvang


 

 

Je leert hier “wat” het begeleiden van kinderen van 0 tot 12 jaar allemaal inhoudt, maar vooral ook “hoe” je dit gepast doet. Je leert niet alleen verzorgende vaardigheden, ook je pedagogische en samenwerkingsvaardigheden worden ontwikkeld. Om met een juiste houding naar kinderen te kijken en hen te begeleiden, leer je kritisch stil te staan bij jezelf.

MODELTRAJECT

Deze deeltijdse opleiding duurt twee jaar en is modulair opgebouwd over 4 semesters. Je volgt 1 dag per week les én daarnaast loop je gemiddeld 12 u. per week stage. De lessen gaan door op vrijdag, telkens van 08.20 u. tot 16.50 u. Je bent verplicht aanwezig te zijn tijdens de contactmomenten.

Indien je kan aantonen dat je reeds een aantal competenties verworven hebt (op basis van vorige opleidingen, werkervaringen) kan je een aanvraag indienen voor een aangepast leertraject. 

Na overleg met de trajectbegeleider is het ook mogelijk om de opleiding stapsgewijs af te werken in je eigen tempo.

NIVEAU

Geen voorkennis vereist.

 

 

 

CERTIFICAAT / DIPLOMA

Je behaalt een certificaat Begeleider in de Kinderopvang. Heb je al een diploma secundair onderwijs of een certificaat Aanvullende Algemene Vorming, dan behaal je het diploma Begeleider in de Kinderopvang.

Zowel het certificaat als het diploma situeren zich op het niveau van het secundair volwassenonderwijs en zijn erkend door de Vlaamse Gemeenschap.

TEWERKSTELLING

Het certificaat/diploma Begeleider in de Kinderopvang is ook erkend door Kind en Gezin. Je kan er dus mee aan de slag in kinderdagverblijven, initiatieven voor buitenschoolse kinderopvang, in kleuterscholen en ook als onthaalouder.

 

 

 

INSTAPVOORWAARDEN

Om te kunnen starten met de opleiding Begeleider in de Kinderopvang moet je 18 jaar of ouder zijn én deelnemen aan een infosessie en een instapgesprek. Op de infosessie starten we telkens in groep met algemene informatie. Nadien volgt een individueel gesprek met elke kandidaat-cursist (intake). De precieze data van onze infosessie vind je in de rubriek "infosessie". Je kan de opleiding starten in september of in februari. De plaatsen zijn beperkt, meld je dus tijdig aan voor de infosessie!

 

 

DUUR VAN DE OPLEIDING

Duur: 2 jaar à rato van 1 lesdag per week en 1,5 dagen (12 uren) stage per week.

LESPLAATS

Je volgt les op campus Merode.

RECHT OP

  • Educatief verlof: Ja
  • Opleidingscheques: Ja          

Voor meer info zie de rubriek Vragen.

(ONLINE) INSCHRIJVEN

Je kan je niet online inschrijven voor deze opleiding. Inschrijven is pas mogelijk na een positief advies na het intakegesprek. De precieze data van onze infosessie vind je in de rubriek "infosessie". Je meldt je aan door jouw contactgegevens en de datum van jouw keuze door te sturen via een mailtje naar [email protected]. Je ontvangt een bevestiging van jouw inschrijving voor de infosessie via mail.

KOSTPRIJS

Je betaalt € 1,50 per lestijd, met een maximum van € 300 per semester. Onder bepaalde voorwaarden kan je van een (gedeeltelijke) vrijstelling van het inschrijvingsgeld genieten. (Zie in de rubriek "Vragen": vrijstelling van inschrijvingsgeld). Naast het inschrijvingsgeld betaal je nog € 10 cursusgeld per gevolgde module en € 5 voor het gebruik van het elektronisch leerplatform per schooljaar.