• Techniek

  • Polyvalent mecanicien personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen


 

 

In de opleiding “Polyvalent mecanicien personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen” leert men diagnose, herstellingen en vervangingen uitvoeren van mechanische, hydraulische of elektrische aard volgens de veiligheidsvoorschriften en regelgeving, teneinde de voertuigen rijklaar te maken.

STRUCTUURSCHEMA

NIVEAU

De opleiding leidt tot het certificaat en een bewijs van beroepskwalificatie van niveau 4 van Polyvalent mecanicien personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen.

BIJKOMENDE INFORMATIE

De totale opleiding omvat 850 Lt (lestijden) en bestaat uit 12 modules:

Banden voertuigen
In deze module leert men banden van personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen (< 3,5 ton) herstellen of vervangen, afwijkende slijtagepatronen interpreteren, wielen en banden demonteren, monteren en uitbalanceren. Er wordt steeds aandacht besteed aan de geldende veiligheids-, milieu- en kwaliteitsnormen. (60 Lt)

Onderhoud voertuigen
In deze module leert men onderhoud op voertuigen uitvoeren, volgens de voorschriften van de constructeurs, voertuigen klaarmaken om af te leveren aan de klant, voertuigen controleren voor de technische keuring. (80 Lt)

Elektrische systemen voertuigen
In deze module leert men basismetingen, herstellingen en vervangingen uitvoeren aan elektrische systemen van een voertuig. (60 Lt)

Aandrijflijn en rollend gedeelte
In deze module leert men basisherstellingen uitvoeren en slijtage-onderdelen vervangen aan de aandrijflijn en het rollend gedeelte van voertuigen. (100 Lt)

Veiligheid hybride en elektrische voertuigen niveau 1
In deze module leert men de algemene opbouw en werking van elektrische en hybride voertuigen kennen alsook de voornaamste risico’s die verbonden zijn aan de onderdelen van deze aandrijfsystemen in relatie tot de eigen werkzaamheden. Deze module bereidt de cursist voor op het afleggen van het officiële HEV I-examen bij een erkend testcentrum in functie van het behalen van de sectorale HEV-certificering "veiligheid" - Niveau 1. (10 Lt)

Elektriciteit en elektronica voertuigen 
In deze module leert men de oorzaken van elektrische storingen aan de verschillende systemen van voertuigen identificeren en repareren. (120 Lt)

Verbrandingsmotoren 
In deze module leert men de oorzaken van mechanische storingen aan verbrandingsmotoren van voertuigen identificeren en de nodige vervangingen en herstellingen uitvoeren. Men leert ook complexe onderhouds- en herstellingswerkzaamheden uitvoeren aan verbrandingsmotoren en de bijhorende systemen, dit met inschatting van kosten en herstellingstermijnen. (100 Lt)

Motormanagement
In deze module leert men de oorzaken van elektrische storingen aan de verschillende motormanagementsystemen van verbrandingsmotoren van voertuigen identificeren en de nodige vervangingen en herstellingen uitvoeren met inschatting van kosten en herstellingstermijnen. (100 Lt)

Onderstel
In deze module leert men de oorzaken van mechanische, elektrische en hydraulische storingen aan vering, wielophanging, stuurinrichting, remsystemen met actieve veiligheidssystemen en carrosserieonderdelen van voertuigen identificeren en de nodige vervangingen en herstellingen uitvoeren met inschatting van kosten en herstellingstermijnen. (80 Lt)

Overbrengingssystemen
In deze module leert men de oorzaken van mechanische, elektrische en hydraulische storingen aan koppelingen en overbrengingssystemen van voertuigen identificeren en de nodige vervangingen en herstellingen uitvoeren met inschatting van kosten en herstellingstermijnen. Men leert ook complexe onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan koppelingen en versnellingsbakken. (60 Lt)

Comfort- en veiligheidssystemen
In deze module leert men de oorzaken van mechanische, elektrische en hydraulische storingen aan comfort- en veiligheidssystemen van voertuigen identificeren en de nodige vervangingen en herstellingen uitvoeren met inschatting van kosten en herstellingstermijnen. Men leert ook complexe onderhoudswerkzaamheden aan klimaatbeheersingssystemen uitvoeren en complexe toebehoren monteren. (60 Lt)

Veiligheid hybride en elektrische voertuigen niveau 2
In deze module leert men de opbouw en werking van hybride en elektrische voertuigen kennen en een veilige werkmethode toepassen bij het uitvoeren van werkzaamheden aan deze aandrijfsystemen. Deze module bereidt de cursist voor op het afleggen van het officiële HEV II-examen bij een erkend testcentrum in functie van het behalen van de sectorale HEV-certificering “veiligheid” – niveau 2. (20 Lt)

 

 

 

CERTIFICAAT / DIPLOMA

Voor elke module die je succesvol hebt gevolgd, krijg je een deelcertificaat. Wanneer je geslaagd bent voor alle modules, behaal je het certificaat Polyvalent mecanicien personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen. Als je reeds een diploma secundair onderwijs hebt behaald of je hebt een Aanvullende Algemene Vorming (AAV) gevolgd in het volwassenenonderwijs, dan behaal je een diploma Polyvalent mecanicien personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen.  

TEWERKSTELLING

Met het certificaat van Polyvalent mecanicien personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen kan je aan het werk in een garage. 

DIPLOMA SECUNDAIR?

 

 

 

INSTAPVOORWAARDEN

Je kan starten in deze module vanaf 16 jaar en ouder. Er is geen diploma of specifieke voorkennis vereist.

De modules “Banden voertuigen”, “Onderhoud voertuigen” ,“Elektrische systemen voertuigen” ,“Aandrijflijn en rollend gedeelte” en “Veiligheid hybride en elektrische voertuigen niveau 1” zijn instapvrije modules.

De modules “Banden voertuigen”, “Onderhoud voertuigen” ,“Elektrische systemen voertuigen” ,“Aandrijflijn en rollend gedeelte” en “Veiligheid hybride en elektrische voertuigen niveau 1” zijn de instapvoorwaarde voor het volgen van de modules  “Elektriciteit en elektronica voertuigen”, “Verbrandingsmotoren”, “Motormanagement”, “Onderstel”, “Overbrengingssystemen”, “Comfort- en veiligheidssystemen” en “Veiligheid hybride en elektrische voertuigen niveau 2”

 

 

 

DUUR VAN DE OPLEIDING

Je kan de opleiding afronden op drie jaar. 

LESPLAATS

Je kan de lessen volgen op campus Jef Denyn.

RECHT OP

  • Vlaams opleidingsverlof: Ja
  • Opleidingscheques: Ja          

Voor meer info zie de rubriek Vragen.

(ONLINE) INSCHRIJVEN

Om in te schrijven voor deze opleiding meld je je aan op het secretariaat van campus Jef Denyn. Online inschrijven is mogelijk vanaf 1 juli. 

KOSTPRIJS

Je betaalt €1,50 per lestijd, met een maximum van € 300 per semester en per opleiding.  Onder bepaalde voorwaarden kan je van een (gedeeltelijke) vrijstelling van het inschrijvingsgeld genieten (zie rubriek Vragen: vrijstelling van inschrijvingsgeld). Naast het inschrijvingsgeld betaal je nog een bijdrage voor materialen en € 5 per schooljaar voor het gebruik van het elektronisch leerplatform  

PROGRAMMATIE

Opgelet ! De modules 'Motoren 1', 'Motoren 2', 'Voertuigen 1' en 'Voertuigen 2' kunnen alleen gevolgd worden door cursisten die reeds het certificaat 'Hulpmecanicien' hebben behaald.  

Elektrische systemen / Veiligheid voertuigen (MaAv)

Inschrijvingsgeld: 
105,00 €
Kost module: 
35,00 €
Lesplaats: 
Campus Jef Denyn
Lesmoment: 
Maandag - Avond
Begindatum: 
09/09/2019
Einddatum: 
17/02/2020

Banden voertuigen / Onderhoud voertuigen (DiAv)

Inschrijvingsgeld: 
210,00 €
Kost module: 
45,00 €
Lesplaats: 
Campus Jef Denyn
Lesmoment: 
Dinsdag - Avond
Begindatum: 
10/09/2019
Einddatum: 
09/06/2020

Aandrijflijn en rollend gedeelte (WoAv)

Inschrijvingsgeld: 
150,00 €
Kost module: 
35,00 €
Lesplaats: 
Campus Jef Denyn
Lesmoment: 
Woensdag - Avond
Begindatum: 
11/09/2019
Einddatum: 
29/04/2020

Motoren 1 (DiAv)

Inschrijvingsgeld: 
180,00 €
Kost module: 
35,00 €
Lesplaats: 
Campus Jef Denyn
Lesmoment: 
Dinsdag - Avond
Begindatum: 
10/09/2019
Einddatum: 
09/06/2020

Motoren 2 (MaAv)

Inschrijvingsgeld: 
120,00 €
Kost module: 
25,00 €
Lesplaats: 
Campus Jef Denyn
Lesmoment: 
Maandag - Avond
Begindatum: 
30/09/2019
Einddatum: 
30/03/2020

Voertuigen 1 (DoAv)

Inschrijvingsgeld: 
180,00 €
Kost module: 
40,00 €
Lesplaats: 
Campus Jef Denyn
Lesmoment: 
Donderdag - Avond
Begindatum: 
12/09/2019
Einddatum: 
11/06/2020

Voertuigen 2 (WoAv)

Inschrijvingsgeld: 
120,00 €
Kost module: 
25,00 €
Lesplaats: 
Campus Jef Denyn
Lesmoment: 
Woensdag - Avond
Begindatum: 
02/10/2019
Einddatum: 
11/03/2020